Εισιτήρια

  • All-day Ticket 2023

  • Παρουσιάσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και το εξωτερικό
  • Q&A τους ομιλητές και panelists
  • Networking
  • Ενημέρωση για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
  • Expo Booths
  • Free