ΚΥΦΕΑΣ

Συνέδριο

& Έκθεση

19/10/23, Κτήμα Κουσιουμή

Διοργάνωση:

Επιστημονική υποστήριξη:

3o Συνέδριο και Έκθεση Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας «ΚΥΦΕΑΣ»

‘Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι Επιχειρησιακές Λειτουργίες από το Α στο Ω’

Πρακτικές λύσεις, προτάσεις και τοποθετήσεις στα μεγάλα ζητήματα για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην Κύπρο.

Το «3o Συνέδριο και Έκθεση Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας “ΚΥΦΕΑΣ”» αποτελείται από έκθεση προϊόντων και λύσεων, παρουσιάσεις, συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες (Αγορές και Προγραμματισμός, Μεταφορές, Μονάδες Παραγωγής, Αποθήκευση και Διανομή, Πώληση και Εξυπηρέτηση του αγοραστή).

Οι ομιλητές παρουσιάζουν αποτελέσματα ερευνών για τα σημαντικά ζητήματα στην Κύπρο, προτείνουν βέλτιστες πρακτικές και παρουσιάζουν case studies της αγοράς και προτείνουν λύσεις για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι εταιρείες στην καθημερινότητα αλλά και θέματα εθνικής στρατηγικής Logistics.

Η οικονομική κρίση του 2013 η πανδημία του κορωνοϊού Covid 19 ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η Παγκοσμιοποίηση έκαναν πιο έντονα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι Επιχειρησιακές Λειτουργίες σε όλους τους κλάδους (PHARMA, FMCG, AUTOMOTIVE, CONSTRUCTION, FASION, etc).

Η εύρεση λύσεων για την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού απουσία μεγάλων τεμαχίων και σύγχρονων Logistics Parks επίσπευση αδειοδοτήσεων υποδομών Logistics στήριξη των απαραίτητων επενδύσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η απουσία εθνικής στρατηγικής είναι μόνο κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος.

Ο κλάδος της Εφοδιαστικής στην Κύπρο έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της οικονομίας του τόπου με 13 66 και με αυξανόμενη πορεία στα έτη. Ως εκ τούτου, η λήψη δράσεων, για ένα τόσο σημαντικό κλάδο είναι κρίσιμη για το μέλλον.

Για την ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 Υπουργείων που διαχειρίζονται θέματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των εταιρειών αλλά και των επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα. Οι επαγγελματίες του κλάδου που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή γνωρίζουν τις δυσκολίες ώστε να φτάσουν όλα τα αγαθά στους αγοραστές, ορθά, στο σωστό χρόνο, κόστος και ποιότητα.

Οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από τη συνεργασία όλων των φορέων stakeholders είναι τεράστιες και αγγίζουν την εθνική στρατηγική της Κύπρου για βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες.

Η κατανόηση της σημαντικότητας των παραπάνω ζητημάτων από το Α μέχρι το Ω στην Εφοδιαστική, θα λειτουργήσει ως καταλύτης για να χαραχθεί μία ενιαία στρατηγική και να αποκομίσει η αγορά όλα τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Σύνδεσμος των Επαγγελματιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών (ΚΥΦΕΑΣ) διοργανώνει το «3o Συνέδριο και Έκθεση Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας “ΚΥΦΕΑΣ”» «Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι Επιχειρησιακές Λειτουργίες από το Α στο Ω».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 από τις 8 30 π.μ. μέχρι τις 15 00 μ.μ. στο κτήμα Κουσιουμή.

Σε ποιους

απευθύνεται;

What You

Will Get?

Παρουσιάσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και το εξωτερικό

Q&A με τους ομιλητές

Networking

Ενημέρωση για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

Expo Booths

Ομιλητές

Οι ομιλητές προέρχονται από όλους τους σημαντικούς φορείς του κλάδου όπως Υπουργεία, Συνδέσμους, Κοινωνικούς εταίρους, Εταιρείες και Οργανισμούς της Κύπρου και του Εξωτερικού
Visionary Guests

Πρόγραμμα

Συνεδρίου