Αξιότιμοι

Χορηγοί

Under the Auspices

Υπό την Αιγίδα

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) λειτουργεί ως Ομοσπονδία των πέντε τοπικών Επιμελητηρίων και προωθεί τις απόψεις και θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία.

Το ΚΕΒΕ παρέχει συμβουλές και πληροφόρηση σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται επίσης στην προώθηση εξαγωγών, στη διοργάνωση αποστολών και επιχειρηματικών φόρουμ στο εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενεργεί ως σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργασιακών σχέσεων και εκδίδει τα πιστοποιητικά προέλευσης. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς και συμμετέχει σε διάφορες κυβερνητικές και άλλες επιτροπές.
Το ECR (Efficient Consumer Response) CYPRUS, αποτελεί για όλη την κυπριακή αγορά το Σύνδεσμο σταθμό ο οποίος σκοπεύει στην εφαρμογή καλών πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου, με σκοπό την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στον Κύπριο καταναλωτή. Προωθεί και να προάγει τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας και του Εμπορίου με στόχο την ταχύτερη, καλύτερη και με το ελάχιστο δυνατό κόστος εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.

Το ECR Cyprus ξεκίνησε ως πρωτοβουλία από τα ιδρυτικά μέλη-εταιρείες του με την ονομασία R.E.I. (Retail Efficiency Initiative), στις 14 Μαρτίου 2012. Στον πρώτο χρόνο της δραστηριοποίησης της πρωτοβουλίας, δημοσιοποιήθηκαν τα θετικά αποτελέσματα των εργασιών των εταιρειών που συνεργάστηκαν σε δύο πιλοτικά προγράμματα ( EDI & Category Management).

Σημαντικότερος σταθμός του Συνδέσμου ήταν η ένταξη του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ECR EUROPE στις 30 Απριλίου 2014 όπου και μετονομάστηκε σε ECR Cyprus. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι το ECR EUROPE συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Φορέα Consumer Goods Forum (CGF), γεγονός που διευρύνει την ομπρέλα γνώσης και δραστηριοποίησης του παγκόσμια.

Ο CPMA ιδρύθηκε στα τέλη του 2019 από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κλάδου έχοντας βασικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων, την μελέτη, την έρευνα καθώς και την συνεχή επιμόρφωση των μελών του στον Κλάδο Διεύθυνσης Μισθοδοσίας, όπως είναι η Φορολογία, η Κοινωνική Ασφάλιση, τα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και άλλα εργασιακά θέματα τα οποία συσχετίζονται άμεσα με την μισθοδοσία.

Όραμα του CPMA είναι οι Οργανισμοί, οι επαγγελματίες του κλάδου καθώς και ο οικονομικός κόσμος, να αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν την μεγάλη σημασία του τομέα Διεύθυνσης Μισθοδοσίας καθώς και του CPMA ως στρατηγικού εταίρου επιτυχίας και ανάπτυξης.

Βασική μέριμνα του CPMA είναι να υποστηρίξει, να καθοδηγήσει καθώς και να δώσει φωνή στα μέλη του, αποσκοπώντας στο να δοθούν λύσεις σε διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τον Κλάδο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας στο σύνολο του, αλλά και να συμβάλει στην οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας ανάπτυξης στον Κλάδο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας.

Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος – ILME είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος στοχεύει να αποτελέσει μια συμπαγή κοινότητα επαγγελματιών, ερευνητών και εταιρειών, που ασχολούνται επιστημονικά και παραγωγικά, με τα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δράση του είναι εθελοντική και αποσκοπεί στα οφέλη που έχουν ο διαμοιρασμός και η συνεργατικότητα τόσο για τα μέλη του όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, μέσω δράσεών του, ενισχύει ανταγωνιστικά το ελληνικό προϊόν logistics προβάλλοντάς το και στο εξωτερικό.

Το ILME φιλοδοξεί να αναμετρηθεί με τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι logisticians παγκοσμίως, σε ένα συνεργατικό πλαίσιο, έχοντας αναλάβει δράσεις και διασυνδέσεις, όπως :

  • η σχέση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Logistics (European Logistics Association – ELA), του οποίου είναι πλήρες μέλος, και με τους οργανισμούς που μετέχουν στον ELA
  • η Πιστοποίηση ELA των επαγγελματιών Logisticians, την οποία θέσπισε στην Ελλάδα από το 2016
  • η διοργάνωση βραβεύσεων σε επίπεδο προσώπων και εταιρειών, καθιερώνοντας από το 2014 τα «Βραβεία Μέγας Αλέξανδρος», και η συμμετοχή των βραβευθέντων στα ετήσια ευρωπαϊκά βραβεία ”ELA Awards”.
  • η οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τις εξελίξεις στον κλάδο και την διάχυση της γνώσης.
  • η διασύνδεση ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με επαγγελματίες του χώρου για την προώθηση της έρευνας σε κάθε επίπεδο.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.) ιδρύθηκε το 1991, με βασικό μέλημα του την ενεργό υποστήριξη, εκπροσώπιση και συμβολή στην ανάπτυξη του επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλη την Κύπρο. Με το πέρασμα των χρόνων έχει εξελιχθεί σε μια ζωντανή κοινότητα μελών και πολύτιμη πηγή ταλέντου και εμπειρίας με περισσότερα από 630 μέλη, επαγγελματίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασιακών Σχέσεων και Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης.

Oι δράσεις του Συνδέσμου επικεντρώνονται στη συνεχή επιμόρφωση και δικτύωση μεταξύ των μελών του, αλλά και στην επιμόρφωση σε θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της κοινωνίας γενικότερα, στην έρευνα, στην προώθηση του επαγγέλματος μέσω της συμμετοχής του Συνδέσμου σε σημαντικές κοινωνικές δράσεις και το κοινωνικό γίγνεσθαι, κτλ.

Platinum Sponsors

Platinum Χορηγοί

H Toyota Material Handling Greece είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του εξοπλισμού και υπηρεσιών διαχείρισης υλικών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 με την επωνυμία ΣΟΥΕΛ Ε.Π.Ε. Το 2007 είναι η χρονιά ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας. Στην Ελλάδα, ακολουθώντας την πανευρωπαϊκή συμφωνία της ΒΤ και της Toyota Material Handling Europe, δημιουργείται η Toyota Material Handling Greece. Το 2015 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της και στην αγορά της Κύπρου.

Ως αξιόπιστος επαγγελματικός συνεργάτης, η Toyota Material Handling Greece προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και λύσεις σχεδιασμένες να μεγιστοποιούν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των πελατών της, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό τους κόστος.

H TMHGR προσφέρει πλήρεις λύσεις παλετοφόρων και περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού αποθήκης, καθώς και ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών.

Με βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η Toyota Material Handling Greece εμμένει στην αποστολή της να είναι η πρώτη επιλογή για όλους τους πελάτες που αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις.

Η A.P.K Garage Ltd, είναι από τα μεγαλύτερα συνεργεία στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1995 ως ένα μικρό συνεργείο αυτοκινήτων ενώ σήμερα επεκτάθηκε σε όλο το φάσμα υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων.

Οι υπηρεσίες μας σήμερα καλύπτουν όλες τις ειδικότητες που αφορούν οποιοδήποτε τύπο οχήματος και περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης στόλου οχημάτων (Fleet Plus), καθώς και το πρόγραμμα ασφάλειας αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων Gearcare.

Στόχος μας είναι να είμαστε αυθεντικοί, και να προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Golden Sponsor

Χρυσός Χορηγός

In 2006 CTC ARI, part or Aer Rianta International, began the remarkable development of both Paphos and Larnaca Airports, transforming them into world class Airports with world class facilities and a unique retail environment.

In April this year, Cyprus Duty Free introduced a new and exciting online experience. Customers can shop online easy and convenient, and to collect from contactless eLockers, located at Departures and Arrivals.

Cyprus Airports Duty Free employs over 500 people representing 20 different nationalities.

Our Values : Brilliant at the essentials, Respecting each other’s value, Overcoming challenges together, Always better
Our Vision : The vision of Cyprus Duty Free is to deliver the best shopping experience to the customers and value to their partners.
Our Purpose : To create an outstanding shopping experience every time

Sponsor

Χορηγός

Η Frotcom Cyprus, σαν ο μοναδικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Frotcom International στην Κύρπο που δραστηριοποιείται σε πέραν των 40 χωρών, καινοτομεί στον τομέα της τηλεματικής από το 2010, παρέχοντας στην Κυπριακή αγορά το βραβευμένο σύστημα ευφυές διαχείρισης στόλων οχημάτων, Frotcom!

Παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για μικρούς έως μεγάλους στόλους οχημάτων σε εταιρείες με ανάγκες όλων των βιομηχανιών, και έχοντας τη δική της εξουσιοδοτημένη τεχνική ομάδα, στοχεύει συνεχώς στην διασφάλιση μιας εξαιρετικής εξυπηρέτησης στους πελάτες της με πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Με ένα ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης, έχει χαράξει μια σταθερή φήμη και πορεία, όπου μπορείτε να εμπιστευτείτε την έμπειρη ομάδα της να σας βοηθήσει στο στόχο σας για βελτιστοποίηση του στόλου σας.

Η ΡΩΤΟΥΣ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με το διακριτικό τίτλο «V.ROTTEC», είναι μια Ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται δυναμικά στον τομέα της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Από την ίδρυσή της το 2018 που αποτελεί το επιστέγασμα της μακρόχρονης εμπειρίας του ιδρυτή της, ακολουθεί μία διαρκώς ανοδική πορεία, αποτελώντας μία από τις ηγετικές εταιρείες του χώρου στην Ελλάδα, με εξαγωγική δραστηριότητα και προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης .
Στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία των μπαταριών βιομηχανικής χρήσης, η V.ROTTEC διαθέτει όλες τις κατηγορίες μπαταριών μολύβδου οξέως για ηλεκτρική κίνηση, στατικές εφαρμογές και εκκίνησης.

Το 2019 η V.ROTTEC επενδύει στις νέες τεχνολογίες και προσφέρει στην Ελληνική αγορά μπαταρίες λιθίου για ανυψωτικά μηχανήματα ηλεκτρικής κίνησης αποτελώντας πρωτοπόρο
εταιρεία στον τομέα αυτό.

Mε αιχμή στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους του εξωτερικού, η V.ROTTEC είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο των φορτιστών υψηλής συχνότητας ZIVAN του διεθνούς οίκου ZAPI και των βιομηχανικών πριζών του οίκου RAVIOLI.

Στις αρχές του 2022 η V.ROTTEC συνάπτει εμπορική συμφωνία με την Toyota Material Handling Greece αποτελώντας κύριο προμηθευτή της σε μπαταρίες έλξεως, φορτιστές και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

Η πολυετής εμπειρία μας στα συστήματα αποθήκης ενέργειας, αποτελεί εγγύηση σε κάθε συνεργασία και πυλώνα προόδου για την οικονομία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

H iMinder είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, που βασίζεται σε τεκμηριώσεις με στοιχεία και δουλεύει στην πρώτη γραμμή εργασίας. Η iMinder έχει την ικανότητα να προσφέρει υπηρεσίες με μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα των πελατών της σε όλα το εύρος της Αλυσίδας Εξυπηρέτησης. Λόγω της μεγάλης γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης που κατέχει στην αγορά της Κύπρου, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των σημαντικότερων εταιρειών και φορέων στις πρωτοβουλίες για βιώσιμο μετασχηματισμό της αγοράς.H iMinder αποτελεί τον ιδανικό επιστημονικό συνεργάτη σε Συνέδρια και Επιχειρηματικά βραβεία στην Κυπριακή αγορά.

Supporters

Υποστηρικτές

O Όμιλος Κυκλικής Οικονομίας, Παραγωγής Ζωικής Πρωτεΐνης και Πράσινης Ενέργειας, CYPRA, στα 17 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, στους τομείς που δραστηριοποιείται, ως ένας εκ των πλέον εξελιγμένων και σύγχρονων τόσο στην Ευρώπη όσο και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Όμιλος, με καθετοποιημένη δομή λειτουργίας, περιλαμβάνει καινοτόμες επιχειρηματικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίων προδιαγραφών στους τομείς:

  • Παραγωγή ζωικής πρωτεΐνης 
  • Ανακύκλωση –διαχείρισης αποβλήτων
  • Παραγωγή πράσινης ενέργειας

Για τη διασφάλιση της Ποιότητας, της Ασφάλειας και της Υγείας, εφαρμόζονται τα πιο πρόσφατα πρότυπα HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 στο οποίο περιλαμβάνονται και τα μέτρα που αφορούν ίσως στα αυστηρότερα πρωτόκολλα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 που ισχύουν σε βιομηχανίες στην Κύπρο. Ένα πλέγμα Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, συμπληρώνει τις λειτουργικές διαδικασίες με μακροχρόνια θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έναν τομέα ζωτικής σημασίας στον οποίο ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη προσοχή αναπτύσσοντας επιπρόσθετες δράσεις με ισχυρή οικολογική ταυτότητα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις πωλήσεις και ενοικιάσεις εμπορικών οχημάτων και εξειδικευμένων μηχανημάτων.

Η εταιρεία G.H.P & SONS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΤΔ με την πολυετή πείρα της στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών κατόρθωσε να εδραιωθεί και να αποτελεί σήμερα μια ευρέως αναγνωρισμένη εταιρεία, με ηγετικό ρόλο στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών.

Η πολύχρονη παρουσία της στον χώρο της έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της για τη σύναψη συμβάσεων έργων που κυμαίνονται από 1000 m² μέχρι 85000 m² και αξίας 15 εκατομμυρίων. Η δραστηριότητά της εκτείνεται σε όλη την Κύπρο και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων, από την κατασκευή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων και αποθηκών και ανακαινίσεις κτιρίων μέχρι τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας εργοστασιακών κατασκευών. Η G.H.P & SONS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΤΔ έχει καταφέρει να διευρύνει την επιτυχημένη δραστηριότητα της και στο εξωτερικό.

Ο επαγγελματισμός, η τεχνογνωσία, η έμφαση στην ποιότητα και την λεπτομέρεια, το έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της G.H.P & SONS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΤΔ ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της στον μέγιστο βαθμό.

Η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, είναι μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης και δημιουργήθηκε το 1998. Η εταιρεία προωθεί και διανέμει τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες του Ομίλου όπως οι μπύρες CARLSBERG, Carlsberg 0.0, ΛΕΩΝ  και KRAUZER, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ, τα κρασιά ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ και τους χυμούς ΕΝΑ. Επιπρόσθετα, από το 1999 είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τα προϊόντας της παγκοσμίου φήμης εταιρείας DIAGEO και το 2001 πρόσθεσε στο πορτοφόλιο της, τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΑΝ. Το πορτοφόλιο της περιλαμβάνει επίσης τα κορυφαία προϊόντα των Moët and HENNESSY, JOSE GUERVO, SICHEL, SHARK Energy Drink και τα κρασιά ΜΠΟΥΤΑΡΗ.

Η Εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής στην Κύπρο με 5 Κέντρα Διανομής και 120 φορτηγά. Το Τμήμα Αποθήκευσης και Διανομής της αποτελείται από περίπου 130 άτομα και παραδίδει καθημερινά εμπορεύματα εντός 24 ωρών από την παραγγελία, σε περισσότερα από 4500 σημεία. Το δίκτυο διανομής καλύπτει όλα τα γεωγραφικά όρια της ελεύθερης Κύπρου και εξυπηρετεί περισσότερα από 7000 σημεία.

Το 2022 το εμπορικό όνομα της Εταιρείας μετονομάστηκε σε PPD Global.

Photos Photiades Breweries was officially formed as a company in 1963 after the acquisition of the oldest brewery in Cyprus, the Leon Brewery that was established in 1937. In 1967 the Company was granted the license to produce Carlsberg beer in Cyprus, which made Cyprus the first country to produce Carlsberg outside Denmark.

In the past 55 years, Photos Photiades Breweries has produced Carlsberg, Leon and Krauzer beers with great success. Recently, the Brewery has expanded its product portfolio even further, with the launch of Carlsberg 0.0 and Sandy beers which help meet the ever changing consumer needs.

Photos Photiades Breweries prides itself on its dedication to quality and in 1997 was granted the Golden Words Award from Carlsberg Copenhagen as the Best International Brewery. In 2000, it also invested in a new modern Brewery which is fully automated and uses the latest technology and brewing techniques, maintaining its status as the largest and most advanced brewery in Cyprus and one of the most advanced in Europe.

At ALPHAMEGA we are proud for the unique shopping experience we provide our customers.

At our ultra-modern, spacious hypermarkets, consumers are offered an abundance of quality products at a wide range of prices. The rich variety caters to the tastes of even the most demanding customers, with well-known brands and delicatessen from all around the world, including products from the multinational giant Casino, quality products of other known brands and our own best price ALPHAMEGA products.

Everyday, with care, we select our fruit, top quality meat, carefully selected fresh fish and in the early hours each day our bakery starts preparing a huge variety of pastries. Our people are always there to help and assist, in order to enhance every aspect of your shopping experience. Our hypermarkets are for all and each one of you.

PSALTIS AUTO PARTS is importer and distributor of car parts and garage equipment for private and commercial vehicles and workshops.

The company is formed by professionals with common and clear values, which work hard for their achievement. With devotion and personal customer relations the target has always been the best possible service for our customers.