Χρίστος Φωτιάδης

Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Εμπορίου και ΒιομηχανίαςShare

Χρίστος Φωτιάδης