Ενότητα 3

Η Σημαντικότητα της Δια Βίου Μάθησης και της Πιστοποίησης ELA για τους Επαγγελματίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών