Ενότητα 3

Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών ELA στους Επαγγελματίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην Κύπρο