Ενότητα 1

Οι Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες και η Στρατηγική Σημασία του Ανθρώπου