Παύλος Χαραλαμπίδης

Πρόεδρος της επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών θεμάτων του CPMAShare

Παύλος Χαραλαμπίδης