Χρίστος Φωτιάδης

Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΤουρισμούShare

Χρίστος Φωτιάδης